Prima pagina

ADRESA C.N.A.D.N.R.-SA - PRECIZARI,,NOTIFICARE,, 2010

SINDICATUL DRUMARILOR „ELIE RADU“

FEDERAŢIA GENERALĂ A SINDICATELOR „FAMILIA“

SINDICATUL NAŢIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMÂNIA

CONFEDERAŢIA NAŢIONALĂ SINDICALĂ „CARTEL ALFA“

 

 

Doamnei Dorina Tiron

Director general

COMPANIA NATIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI

DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.

Bdul. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucureşti, 010873

Tel.: (+4021) 318.66.00, Fax: (+4021) 312.09.84,

Email: and@andnet.ro

Stimată doamnă director general,

Urmare a scrisorii dv. nr 92/ 27376/16.06.2010, prin care ne aduceţi la cunoştinţă intenţia de concediere a unui număr de 533 salariaţi, afirmând că motivele care determină concedierea sunt „situaţia economică a C.N.A.D.N.R. - S.A. determinată de contextul extern şi de greşelile legate de politicile salariale şi de resurse umane din perioada 2007-2008“, vă facem cunoscut că, din punctul nostru de vedere, această intenţie nu are la bază o cauză reală şi serioasă, astfel cum prevede art. 65, alin. 2 din Codul muncii.

 1. Indicatorii financiari ai companiei, conform bilanţurilor legale depuse atestă următoarele profituri în perioada anilor 2006 - 2008:

Anul

 

Profit

Număr salariaţi

2006

69.228.021

6405 

2007

3.112.923

6379 

2008

48.515.178

6459 

 

Câtă vreme compania a realizat profit atât în anul 2007, cât şi în anul 2008, nu se poate motiva concedierea pe o situaţia economică bună sau pe greşeli de politică salarială din anii în care compania a realizat un profit substanţial.

2. În scrisoarea dv. nu este precizat numărul actual de salariaţi, numărul final şi nu există nici un argument care să demonstreze necesitatea concedierii unui număr de 533 de angajaţi.

Cu alte cuvinte, nu există nici un fel de analiză a situaţiei existente, nici un obiectiv de atins şi nici vreo analiză cu privire la mijloacele prin care obiectivul poate fi atins.

Enumerarea generică a denumirii unor posturi din companie nu poate suplini existenţa unei analize şi a unui plan de restructurare, nefiind clar care compartimente din companie vor fi afectate, de ce, în ce măsură, ce măsuri şi ce metode sunt avute în vedere pentru limitarea numărului persoanelor ce urmează a fi concediate, dacă acest lucru s-ar dovedi într-adevăr necesar.

3. Data de 17.07.2010, preconizată pentru efectuarea concedierilor, pare să denote nu numai existenţa intenţiei de efectuare a unei concedieri colective, ci şi existenţa intenţiei de a efectua concedierea fără respectarea procedurii legale prevăzute într-o astfel de situaţie, fiind ignorate toate termenele stabilite expres de Codul muncii.

4. Nu sunt prevăzute nici un fel de măsuri în vederea limitării numărului concedierilor, menţiunea privind renunţarea la „anumite sporuri şi ajutoare stabilite prin Contractul colectiv de muncă“, neputând fi luată în considerare ca atare.

Nu există nici un fel de situaţii financiare şi de analiză a datelor care să ateste ce drepturi au fost avute în vedere, dimensiunea acestora şi impactul eventualei renunţări la acestea, ţinând cont că măsura nu poate fi aplicată unilateral de companie, ci este necesară o negociere colectivă şi o eventuală modificare a Contractului colectiv de muncă.

 5. Nu este precizată nici un fel de măsură pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi nici vreun fel de compensaţii acordate salariaţilor concediaţi, menţiunea „conform dispoziţiilor legale şi/sau C.C.M.“ fiind nu numai lipsită de caracter concret, ci şi ambiguă.

            ÎN CONCLUZIE, scrisoarea trimisă organizaţiilor sindicale, Inspectoratului teritorial de muncă şi Agenţiei de ocupare a forţei de muncă nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi considerată drept „notificare“, în sensul art. 69, alin. 2 din Codul muncii, astfel încât solicităm completarea ei cu:

 1. 1.       situaţia economică a CNADNR pe anul 2009 şi 2010;
 2. 2.       strategia pe termen scurt, mediu şi lung în ceea ce priveşte evoluţia CNADNR;
 3. 3.       fondul de salarii alocat pe subunităţi în fiecare an pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009;
 4. 4.       fondul de salarii realizat pe subunităţi în fiecare an pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009;
 5. 5.       veniturile proprii alocate prin buget în fiecare an pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009;
 6. 6.       veniturile proprii realizate în fiecare an pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009;
 7. 7.       procentul pe care îl reprezintă fondul de salarii din venituri proprii alocate şi din venituri totale alocate ale companiei pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
 8. 8.       procentul pe care îl reprezintă fondul de salarii din venituri proprii realizate şi din venituri totale realizate ale companiei pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
 9. 9.       numărul actual al salariaţilor, organigrama şi statul actual de funcţiuni;
 10. 10.   planul de restructurare şi impactul economic al acestuia;
 11. 11.   numărul final al salariaţilor, organigrama şi statul de funcţiuni conform planului de restructurare;
 12. 12.   precizarea perioadei în care este previzibilă eventuala concediere colectivă cu respectarea termenelor legale;
 13. 13.   măsurile care sunt avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor, altele decât renunţarea la drepturi prevăzute în C.C.M.;
 14. 14.    evaluarea impactului financiar al propunerii companiei de renunţare la unele drepturi din Contractul colectiv de muncă;
 15. 15.   precizarea concretă a măsurilor de atenuare a consecinţelor concedierii şi a compensaţiilor ce vor fi acordate;
 16. 16.   calculul privind incadrarea in fondul de salarii, aprobat prin BVC 2010, in conditiile in care urmeaza a fi acordate salarii compensatorii salariatilor concediati.

Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul în care informaţiile solicitate prin prezenta nu sunt puse la dispoziţia sindicatului, procedura consultării sindicatului în ceea ce priveşte concedierea colectivă nu este respectată, cu toate consecinţele legale.

Elena  Răileanu                   Maria  Mare                   Ramona Veleanu            Bogdan Hossu         

 

Presedinte                             Presedinte                   Vicepresedinte                Presedinte

Sindicatul Drumarilor         Sindicatul Naţional       FGS Familia                    CNS Cartel Alfa

“Elie Radu”                              Profesional al

                                                    Drumarilor din

                                                       Romania

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!