Prima pagina

Comunicat MAI 2013

COMUNICAT

CATRE MEMBRII DE SINDICAT DIN STRUCTURA S.N.P.D.R.

Avand in vedere incheierea noului C.C.M. la nivel de unitate, am constatat cu mare surprindere ca in continutul prevederilor art. 142 s-a convenit posibilitatea angajatorului in sensul " renegocierii” tuturor salariilor.

Citam:                             .

„ Art. 142, In vederea incadrarii in bugetul de salarii aprobat, incepind cu data incheierii Contractului Colectiv de Munca, patronatul are dreptul sa renegocieze toate salariile din cadrul Companiei_cu respectarea mandatului acordat de Consiliul de Administrate a! CNADNR SA, prin Hotararea nr. 6/13.05.2013,"         ' ’                                            „

Este evident ca, prin acceptarea acestei ciauze de catre "Sindicatul drumarilor Elie Radu"- sindicat reprezentativ semnatar al CCM 201/2013 , s-a creat posibilitatea angajatorului de a initia "negocieri" individual privind drepturile salariale in sensul diminuarii acestora, aspect ce rezulta si din prevederile hotararii consiliului de administrate invocata in cuprinsul art. 142 din CCM 201/2013.

Nici un sindicat pretins puternic, care apara drepturile si interesele lucratorilor, drepturi castigate, nu-si poate asuma in cadrul „negocierii,” cu patronatul a Contractului Colectiv de Munca, ciauze care pot afecat negativ drepturile salariale ale tuturor salariatiilor CNADNR- SA.

Readucem la cunostiinta salariatilor a prevederilor art. 38 din Codul Muncii (Legea 53/2003), care stipuleaza in mod expres in apararea angajatului, citam: ..orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatiilor, sau limitarea acestor drepturi este lovita de militate”.

Astfel, comunicam atat membrilor nostrii de sindicat cat si celorlalti salariati ca Sindicatul semnatar al CCM nr. 201/2013 la nivel de CNADNR - SA, poarta intreaga responsabilitate pentru eventualele efecte negative ale aplicarii clauzei art. 142 din CCM nr, 201/15.05.2013 ce se pot concretiza prin pierderea drepturilor salariale de catre salariati si pentru declansarea unor conflicte de munca in instanta.

S.N.P.D.R. va actiona prin toate mijloacele legale, pentru sustinerea drepturilor salariale ale membrilor de sindicat, drepturi cistigate prin Contractul Individual de Munca si actele aditionale semnate individual de salariati.

Membrii de sindicat, care vor fi convocati de catre reprezentantii angajatorului, pentru a pune in aplicare prevederile art. 142 din CCM nr. 201/2013, sunt rugati sa informeze in regim de urgenta sindicatul, pentru acordarea asistentei juridice - persoane de contact Maria Mare presedinte SNPDR, tel.0745040538/0748236157 si avocat Vasile Balcescu tel 0745100564,

Recomandam a nu se accepta semnarea actelor aditioanle ce prevad prin orice mod diminuarea dtepturilor salariale.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!