Prima pagina

Comunicat Guvern si Prefecturi

 

 

 

 

Sediul social – Braşov, Str. M. Kogâlniceanu, nr. 13, bloc C1, etaj 8  -  CIF 3774979;

Sediu contact - Buzău, Str. Independenţei, nr. 63;

Telefon fix: 0238/725431, Fax: 0238/710186, E-mail: maria.sind@yahoo.com, sindicatn@yahoo.com, Site: www.snpdr.ro

COD IBAN  : RO17CECEBZ0130RON0828683 –  CEC BANK

 

 

 

 

SINDICATUL NATIONAL PROFESIONAL AL DRUMARILOR DIN ROMANIA 

 

 

CATRE

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

DOMNULUI  PRIM MINISTRU

Victor Viorel PONTA

 

 

 

 

          Sindicatul National Profesional al Drumarilor din Romania,  reprezinta  interesele  socio-profesionale  a peste 1700 de salariati  din cadrul Companiei  Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – SA , aspect fata de care va comunicam  urmatoarele:

-                             personalul din cadrul C.N.A.D.N.R.-SA a fost “SOLIDAR” fata de bugetul statului roman in ultimii 15 ani, prin reducerea personalului cu peste 7.500 de angajati( prin diferite forme de concedieri – individuale, colective, desprinderea societatilor de productie, desprinderea societatilor de mecanizare, etc); 

-                             in prezent,  peste 60% dintre salariati din cadrul companiei au salarii sub 1.000 de lei, aspect fata de care acestia  au venituri  ce ii incadreaza la statutul de “ASISTATI SOCIALI”. 

  

 

Reducerea veniturilor salariale cat si demararea concedierilor individuale sau colective , masuri “propuse” si initiate nelegal   de  conducerea  CNADNR SA,  sunt INACCEPTABILE, in conditiile   in care,  vor urma 3-5 ani de ,,SOLIDARITATE,, avind in vedere criza socio-economica la nivel mondial.

Reducerea veniturilor salariale, care pentru aprox. 60% din salariatii CNADNR SA sunt de subzistenta,   vor avea consecinte sociale si economice  greu de cuantificat si foarte grave pe termen scurt ce va afecta familiile salariatilor, astfel:

 

 

-                                                                                                                                                - amplificarea abandonului scolar(imposibilitatea angajatului la plata taxelor si intretinerea copiilor);

          - scaderea drastica a asistentei medicale si imposibilitatea asiguratului de a beneficia de servicii medicale;

          - pierderea valorii punctului de pensie, pentru o perioada insemnata a celor care sunt in activitate;

          - pierderea propietatilor si bunurilor personale, prin imposibilitatea achitarii taxelor, impozitelor si ratelor bancare;

          -             ajungerea in pragul saraciei majore a celor mai multi salariati;

-                                                                                                                                                 

In lipsa dialogului constructiv  si gasirea de solutii pertinente, nu se vor putea anticipa miscarile sociale. Romanii NU isi permit sa mai plateasca pretul,,DEMOCRATIEI,” si nici pretul unui management defectuos, impus deseori pe criterii politice fara nici o legatura cu competenta  si expertiza profesionala.

 

In programul de guvernare al actualei puteri politice  ,,REPARAREA NEDREPTATII SOCIALE” a fost o prioritate, prin aprobarea OUG nr. 15/2012, avind ca obiect  majorarea salariilor personalului bugetar si a OUG nr. 19/2012 avind ca obiect restituirea sumelor retinute nelegal pensionarilor.

 

Nu intelegem de ce de fiecare data costul managementului defectuos impus de guvernele care s-au succedat trebuie platit numai de salariatii obisnuiti prin masuri arbitrarii si nelegale de reducere a salariilor.

 

  • Fondul de salarii alocat pentru anii 2008 - 2013 prevăzut în bugetele CNADNR- SA,   este aproape nemodificat din anul 2008, astfel:

 

2008 – 158.205,46 mii lei

2009 – 157.593,73 mii lei

2010 – 157.598,00 mii lei

2011 -  157.590,52 mii lei

2012 – 157.582,21 mii lei

2013 – 153.422,48 mii lei

.

Din analiza procentului pe care il reprezinta fondul de salarii in total venituri proprii, se observa un trend descrescător astfel: 22,24% in 2008 ; 19,76% in 2009, de 16,85% în 2010 , de 16,85% in 2011, de  15.15 in 2012 si 9.49 in anul 2013.

 

S.N.P.D.R. solicita respectarea criteriului de performanta din anexa la mandatul Directorului General al CNADNR-SA: ,,- indicator fizic de productivitate a muncii = 1,850 km echivalenţi de drum întreţinut/persoana si respectarea drepturilor castigate pina in prezent de catre salariatii companiei.

 

De asemenea,  va transmitem spre analiza urmatoarele aspecte:

-     Incepand cu anul 2011 odata cu introducerea sistemului SIEGMCR (sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei) si infiintarea ISCTR (Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier) prin Ordonata guvernului nr. 26/2011, dincolo de marirea eficientei controlulului si sanctiunilor  utilizatorilor retelei de drumuri nationale nu s-a avut in vedere o reglementare legislativa  si de organizare si functionare eficienta a activitatii de recuperare a creantelor provenite din aplicarea sanctiunilor contraventionale . Astfel,  in perioada 2011 – 2012, numai pentru DRDP Bucuresti au fost   procesate peste 440.000 de Procese Verbale de Contraventie la centrul de evidenta a rovinetei electronice,( CESTRIN). Aceste  procese verbale ce constituie si titluri executorii, au fost distribuite in teritoriu pentru  efectuarea procedurilor legale de comunicare, punere in executare  si incasare, in conditiile in care personalul este  insuficient pentru a deservii activitatile   implicate de aceste proceduri, demersuri care  in ceea ce priveste sumele ce revin CNADNR SA ca venituri proprii conform legii. necesitand in final indeplinirea procedurilor de  executarea silita conform  normelor dreptului comun. Ori aceste demersuri necesita personal specializat,  reprezentare si angajarea de  executori judecatoresti, plata onoararii, alte cheltuieli , etc…) aferent  unui volum de munca disproportionat fata de personalul existent alocat acestei ativitati.

-     Asigurarea lucrărilor de întreţinere curenta vara-iarna, în regie proprie (cu excepţia lucrărilor de reabilitare, construcţii noi de drumuri şi poduri) - si renunţarea la prestarea acestor lucrări cu terţi.  Exista un raport al DRDP Bucuresti , din care rezulta o economie la BVC-ul companiei de 2.859.886 Euro, numai pentru lucrarile de plombari gropi in suprafata de 546.000 m.p. daca acestea se realizau in regie proprie;

-     Atragerea de surse externe (fonduri europene) pentru şcolarizarea si perfecţionarea personalului în domeniul consultantei ( supravegherea calitatii) pentru lucrarile de reparatie curenta si perioadica a drumurilor ( mai putin lucrarile complexe de investitii)  – personal care ar trebui sa fie indispensabil companiei pentru eliminarea costurilor foarte mari plătite pentru aceasta activitate;

           - Organizarea de cursuri de reconversie profesională având în vedere sistemul automat de detectare a rovinietei, domeniu în care pentru recuperarea veniturilor va fi nevoie de mai multi angajaţi,in trecut aceasta activitate fiind deservita de echipajele care efectuau controlul  in trafic impreuna cu organele de politie si  ale Autoritatii Rutiere Romana, echipaje desfiintate in urma infiintarii  in anul 2011 a ISCTR ( Inspectoratul de Stat pentru Controlul  in Transporturi Rutiere);

 

De asemenea, precizam faptul ca  din anul 2011 pina in prezent, organigrama CNADNR SA a fost modificata de 3  (trei) ori fara a exista o analiza si o justificare competenta, determinand fara  a se invoca cauze reale si serioase, masuri ce au condus la  deprofesionalizarea institutiei.   Mai mult, aceste reorganizari au fost motive pentru  responsabilii pusi in functii de conducere ai CNADNR SA , inclusiv cei pusi sa conduca  la nivelul directiilor regionale din cadrul CNADNR-SA de a  face suplimentari de personal nejustificate si inlocuirea sau concedierea a unor sefi de  compartimente organizatorice functionale, in mod nelegal prin arbitrariu, fara nici o legatura cu competenta profesionala a celor in cauza si cu nerespectarea cerintelor de calificare ale posturilor.

 

Apreciem ca, in cadrul CNADNR -SA  lipseste o politica de resurse umane eficienta, iar in ultimii ani datorita politizarii excesive asistam la deprofesionalizarea institutiei si la angajari pe criterii  care nu au nici o legatura cu competenta profesionala. Inca din anul 2006 organele curtii de conturi  constatau ca aprox.30% din personalul  TESA ale caror posturi necesita studii universitare sunt ocupate de persoane care nu au calificare conform cerintelor  postului ocupat ( fiind existente  pe posturile ce necesitau calificare de ingineri de drumuri si poduri  persoane cu calificari de chimisti, ingineri de constructii masini, energiticieni, agronomi, etc..). De asemenea,  se poate constata  existenta unei politici salariale care de prea multe ori nu are legatura cu performanta in munca. 

 

La nivelul CNADNR SA,  desi infiintata prin lege inca din 2003 prin Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 84/2003, nu exista un Regulament de Organizare si Functionare   care sa instituie un minim de principii, norme si reguli care sa asigure un management performant si o politica de resurse umane eficienta- aspecte ce cad in  responsabilitatea Guvernului Romaniei  -statul fiind unic actionar ce isi desemneaza reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie al CNADNR SA.

Toate acestea nu pot decat sa  determine  crearea de prejudicii ce cad in sarcina contribuabililor  fara ca cei responsabili de asigurarea managementului  in cadrul CNADNR SA sa fie trasi la raspundere. 

 

          In speranta analizarii obiective a aspectelor semnalate, solicitam sprijinul dumneavoastra  pentru  respectarea   drepturilor castigate  si demnitatii tuturor  salariatiilor CNADNR SA,  care sa nu mai fie supusi arbitrariilor si masurilor discretionare ale unor persoane  cu functii de  conducere promovate de prea multe ori, pe criterii care nu au nimic de a face cu competenta profesionala si manageriala.

 

 

 

 

Cu respect,                                                                                       

PRESEDINTE

Maria MARE                                                                                    

                                                                                                            Avocat consultant,

                                                                                                            Vasile BALCESCU

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!