Prima pagina

Model Raspuns Informare 2013

 

 

                                                DOMNULE DIRECTOR REGIONAL,

 

                Subsemnatul/-a, ......................................................................, salariat al CNADNR SA in cadrul DRDP ................................................, punct de lucru................................................, avand functia de .................................................................,

urmare primirii Informarii nr........./........................,  avand in vedere prevederile art. 41 alin.1 coroborat cu art. 38 din Codul muncii republicat, va comunic ca  NU SUNT DE ACORD cu diminuarea salariului de incadrare  propusa de dumenavoastra .             

Cu stima,

 

 

                Data: ......................                                                                                                       Semnatura,                        

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!