DREPTURILE TALE LA LOCUL DE MUNCA

Codul Muncii reprezinta legea fundamentala pentru organizarea relatiilor de muncă şi contine prevederi minimale cu privire la drepturile si obligatiile angajatilor si ale angajatorilor, si la relatiile dintre acestia. Cu alte cuvinte, nu se pot stabili alte prevederi de nici o natura, la nici un nivel care sa le diminueze pe acestea.

Contractul colectiv de munca unic la nivel national cuprinde drepturile si obligatiile angajatorilor si ale salariatilor cu privire la conditiile generale de munca, deci acelasi lucru ca si Codul muncii, dar la un nivel inferior si poate contine prevederi mai avantajoase decît Codul Muncii. Acest contract se negociaza si este schimbat anual în cadrul dialogului social de catre partenerii sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, guvern).

Urmatorul nivel de negociere îl reprezinta Contractul colectiv de munca la nivel de ramura, apoi cel la nivel de unitate si în cele din urma contractul individual de munca.

Drepturi fundamentale

 Salariatul va primi un exemplar original. Anterior semnării contractului, trebuie să fiți informați cu privire la: locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul angajatorului; funcţia/ocupaţia, precum şi fişa postului; criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului; riscurile postului; data de la care contractul este în vigoare; durata contractului și a perioadei de probă; durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; salariul, bonusuri, prime și data plății lor; durata muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; condiţiile de muncă;

Sindicatul National Profesional al Drumarilor din Romania sustine neconditionat drepturile membrilor sai.
NU SUNTETI SINGURI ! AVETI DREPTURI SINDICALE!
© Copyright Andrei Purcarea - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram