Timpul de munca si concedii

Date: 24/03/2019

Timpul normal de muncă este de 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână și 2 zile consecutive de repaus. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. În funcţie de specificul firmei sau a muncii, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.

Dacă se fac ore suplimentare, durata nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână. Pentru orele suplimentare veți fi răsplătiți cu zile libere plătite sau compensații în bani. Toate aceste elemente sunt negociate în Contractul Colectiv de muncă. Fiecare salariat are dreptul la concediul anual de odihnă de minim 21 zile. În funcție de vechime se pot negocia mai multe zile. Angajatorul este obligat să vă acorde concediu pentru anul în curs, până la finalul anului următor. Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de minim 3 zile lucrătoare. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă nu este mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent. Salariatul mai poate beneficia de concediu de formare profesională, cu sau fără plata, în condițiile legii. Pentru motive personale salariatul își poate lua concediu fără plata. Această perioadă nu este calculate la vechimea în muncă.

Sindicatul National Profesional al Drumarilor din Romania sustine neconditionat drepturile membrilor sai.
NU SUNTETI SINGURI ! AVETI DREPTURI SINDICALE!
© Copyright Andrei Purcarea - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram