Stiai ca?

Date: 25/11/2019

LA ANGAJARE 

Salariatul va primi un exemplar original. Anterior semnării contractului, trebuie să fiți informați cu privire la: locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; sediul angajatorului; funcţia/ocupaţia, precum şi fişa postului; criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului; riscurile postului; data de la care contractul este în vigoare; durata contractului și a perioadei de probă; durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia; salariul, bonusuri, prime și data plății lor; durata muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână; condiţiile de muncă;

Sindicatul National Profesional al Drumarilor din Romania sustine neconditionat drepturile membrilor sai.
NU SUNTETI SINGURI ! AVETI DREPTURI SINDICALE!
© Copyright Andrei Purcarea - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram